ติดต่อเรา

                          

            สถานที่ตั้งบริษัท :

 

                                                              ที่ตั้ง :     120/6  หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักขาม

                                                                            อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90320

 

                                                       โทรศัพท์ :     074-301778 ,074-301822
                                                           แฟกซ์ :     074-301779             

                       

                                                    อีเมล :     goldenseat2009@gmail.com
                                                        เว็บไซต์ :
    https://www.furniture-gst.com

                                                                                   แผนที่บริษัท


 

 

                    สถานที่ตั้งบริษัท :

ที่ตั้ง :  120/6 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320

 โทรศัพท์ : 074-301778 ,074-301822   แฟกซ์ : 074-301779 

อีเมล : goldenseat20goldenseat2009@gmail.com09@gmail.com                                     

เว็บไซต์ : https://www.furniture-gst.com                              

แผนที่บริษัท