CSR

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • บริษัท โกลเด้น ซีท(ไทยแลนด์) จำกัด 120/6 ม.1 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ตำแหน่ง: พนักงานขายจำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ 1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษา ปวช.ขึ้นไปสาขาการตลาดหรือ...